Rengøring

Før afrejse skal I sørge for, at alt er ryddet og rengjort. I finder de nødvendige rengøringsartikler i lejrbygningen eller lejrbasen, som I har benyttet. Rengøringsproceduren vil også blive gennemgået med jer, når I tjekker ind.

RENGØRING
Ved leje af en lejrbygning eller lejrbase skal I inden afrejse sørge for, at alle flader er tørret af og rene. Toilet og bad skal være rengjort og klar til de næste gæster.

GULVE
Ved leje af Det Ny Sletten, Bøgebjerghytterne eller Limbjerggård skal alle gulvene i bygningerne være fejede og klar til gulvvask. Efterfølgende skal I kun vaske køkkengulvet. Vi vasker de øvrige gulve. 

OBS: Ved lejemål i skoleferier skal I dog vaske alle gulve.

Gulvene i lejrbaserne og toilet/badefaciliteter ved Sejlcentret skal vaskes uanset tidspunkt for lejemålet. Lejerbaserne er:

  • Lejrbase Bøgebjerg
  • Hemmeligheden
  • Det lille hus på Prærien
  • Servicebygningen ved Laden 

UDEAREALER
Før afrejse skal I sørge for oprydning og rengøring af det areal, I har benyttet under jeres ophold. Affald anbringes i containere efter anvisning.

AFFALDSCONTAINERE OG AFFALDSOMRÅDER
Affaldscontainere og affaldsområder i øvrigt må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald, pap og flasker. Alt andet affald skal I selv sørge for at bortskaffe, inden I forlader Sletten.