Rengøring

Før afrejse skal I sørge for, at alt er ryddet og rengjort.


GULVVASK

I skal kun vaske gulv på køkkengulvet, i den bygning, hvor I har opholdt jer. De øvrige gulve skal være fejede og klar til vask. Ved lejemål i skoleferier skal I dog vaske alle gulve.

Særligt for lejrbaserne (Lejrbase Bøgebjerg, Hemmeligheden samt Det lille hus på Prærien) og toilet/badefaciliteter ved Sejlcentret gælder det, at alle gulve skal vaskes – uanset tidspunkt for lejemålet.

 

UDEAREAL
Før afrejse skal I sørge for oprydning og rengøring af det areal, I har benyttet under jeres ophold. Affald anbringes i containere efter anvisning.

 

AFFALDSCONTAINERE OG AFFALDSOMRÅDER
Affaldscontainere og affaldsområder i øvrigt må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald, pap og flasker. Alt andet affald skal I selv sørge for at bortskaffe, inden I forlader Sletten.